LA CARTA DE L'ALCALDE DEL MES DE NOVEMBRE

Dilluns, 18 de novembre de 2013 a les 16:58

TAXES I IMPOSTOS CONGELATS EL 2014!

Amigues i amics tonencs,
En la sessió del 30 d'octubre, el Ple de l'Ajuntament de Tona va aprovar per unanimitat congelar les taxes i els impostos per a l'exercici 2014. No se n'apuja cap i, en algun cas que ara us exposaré, s'introdueix alguna modificació i alguna rebaixa.

 

- IBI.
L'Impost Sobre Béns Immobles queda igual que enguany. L'any passat vam introduir una bonificació del 20% de l'impost per a famílies nombroses, prenent com a base la mitjana del valor cadastral de Tona, que era de 38.000 €. Enguany, el topall del valor cadastral de l'immoble per poder-se acollir a la bonificació serà de 60.000 € (aquesta xifra engloba gairebé el 80% dels habitatges de Tona). Esperem, per tant, que més famílies nombroses es beneficiaran de la rebaixa en l'IBI aquest 2014.

- Impost sobre Construccions.
L'Impost sobre Construccions es rebaixa del 3% al 2,5%. També el mínim, que era de 35 €, es rebaixa i s'estableix l'esglaonat següent:

Pressupost fins a 200 €: 10 €.
Pressupost de 201 € a 500 €: 20 €.
Pressupost de 501 € a 1.000 €: 30 €
Pressupost de 1.001 € a 1.400 €: 35 €.
A partir de 1.401 €: 2,5%.

- Impost sobre vehicles.
L'Impost sobre vehicles tampoc no es toca, però queda més ben especificada la bonificació per a vehicles de baix consum:

Vehicles híbrids: bonificació del 50% de l'impost.
Vehicles elèctrics: bonificació del 50% de l'impost.

Com sabeu, portem anys aplicant mesures d'estalvi i de control de la despesa en els pressupostos municipals, per fer front a la situació de crisi que tots plegats patim i a la forta disminució dels ingressos de l'Ajuntament. Gràcies a totes aquestes mesures i a la política de rigor que hem aplicat, hem aconseguit donar la volta a la situació de les finances municipals. El 2012 va ser el primer any amb superàvit acumulat. Com que ara les finances municipals estan una mica millor, la nostra prioritat és que aquesta millora es traslladi també a la ciutadania. Com? De dues maneres:

1. No apujant els impostos ni les taxes per al 2014. Si la situació continua sota control l'any que ve, per al 2015 potser encara podrem anar més enllà i ens podríem plantejar, fins i tot, una reducció més gran dels impostos.

2. Invertint per posar tot el poble al dia. Aquests anys darrers, per culpa de les restriccions econòmiques, els pocs recursos de l'Ajuntament els hem hagut de distribuir com bonament hem pogut, en funció de les prioritats i les necessitats més urgents del moment. Això ha provocat que no disposéssim de gaires diners per al manteniment general del municipi, jardineria, voreres,etc. En som conscients, però no podíem gastar allò que no teníem.

Ara, amb la millora que hem aconseguit de les finances municipals i amb l'entrada de recursos de subvencions que hem aconseguit per a inversions, estem en condicions de revertir aquesta situació. En aquest sentit, estem preparant per a l'any que ve una actuació important per posar Tona al dia en allò que no hem pogut fer els últims anys. Properament us detallarem aquest pla d'inversions, que ara estem elaborant, però us avanço que farem una actuació ambiciosa en reparació de voreres, millora de parcs i rotondes, i intervencions en diversos espais públics del municipi. De fet, aquest final d'any ja es tira endavant una inversió de 100.000 € en supressió de barreres arquitectòniques en voreres dels carrers de Tona.

En resum: podem dir, pel que fa a les finances municipals, que el pitjor ja ha passat. Les restriccions d'aquest últims anys, juntament amb les mesures d'estalvi, control de la despesa i rigor en la gestió han donat els seus fruits. Això fa que ara estiguem en condicions de garantir la viabilitat futura dels serveis municipals i que puguem tenir més marge de maniobra per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I això es tradueix, primer, en no augmentar taxes ni impostos i, segon, a fer una inversió potent el 2014 per posar Tona al dia!

Cordialment,

Josep Salom i Ges
Alcalde

Darrera actualització: 22.11.2013 | 13:40