Model col·laboratiu

"Cap a un model col•laboratiu d'atenció integrada a Tona"

Aquest és un projecte col•laboratiu impulsat des de l’Ajuntament de Tona, amb el colideratge de l’ABS Tona i de la Mancomunitat la Plana.

L’objectiu principal del projecte va adreçat a donar una atenció integrada i integral als pacients/ciutadans, essent ells el centre del sistema, i abordant la complexitat, però també la promoció i prevenció de la salut. En aquest sentit, després de fer una anàlisi estratègica de la situació de partida i d’haver elaborat un pla funcional, s’engeguen quatre línies de treball:

  1. Creació de la Comissió local de dependència: composada per la treballadora social del procés de dependència de serveis socials bàsics, la treballadora social de salut i els gestors de complexitat de salut. Es consensuen circuïis i es discuteixen casos i es fa el pla de cures/pla terapèutic o el pla d’intervenció conjunt.
  2. Servei d’ajuda a domicili proactiu previ a l’alta sanitària o social: en aquells casos que coneixem amb anterioritat que seran alta a domicili (pactats els circuits amb els proveïdors), es fa visita conjunta serveis socials i salut per planificar totes les intervencions necessàries perquè a l’alta a domicili es garanteixi la continuïtat assistencial, proveint de tots els recursos necessaris.
  3. Les residències del municipi reben l’assistència mèdica per part de metges del CAP, disposant d’un punt d’ecap (història clínica informatitzada als centres). Els usuaris dels centres són usuaris que poden ser considerats d’atenció a domicili. Els plans d’intervenció es fan conjuntament entre el CAP, les infermeres i els tècnics de les residències. Això ha donat resultats en eficiència farmacèutica, control d’úlceres per pressió, entre d’altres, i es beneficien dels mateixos programes que la resta de pacients.
  4. Per últim, s’ha creat una comissió d’envelliment actiu que aglutina totes aquelles activitats en relació a la prevenció i promoció d’hàbits saludables que es fan a nivell de comunitat en un sol programa. Activitats organitzades pels diferents agents de salut i socials del municipi, i executades conjuntament. Des de les residències s’ofereixen els professionals que no es disposen al CAP (psicòlegs, terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes) per contribuir amb el seu coneixement i la seva experiència a les activitats. Han tingut gran èxit les diferents edicions i nivells del taller de “Lleure i salut” adreçat inicialment a gent gran, i que té llarg recorregut.

Tota aquesta entesa s’amaneix amb activitats formatives que es fan conjuntament.

La percepció final dels professionals és que els genera més seguretat en la seva feina, i sobretot, en les decisions que s’han de prendre perquè el pacient estigui atès en el lloc on toca i pel professional que toca, i que no vagi voltant pel sistema sense rumb fix. No estan sols a l’hora de prendre decisions i els crea sentit de pertinença a un equip de treball. I el més important, els ciutadans que se n’han beneficiat expressen la seva satisfacció i la seguretat que senten de saber que els professionals amb qui interlocuten estan informats, i assabentats.

Tot plegat s'ha pensat en un marc de sostenibilitat i eficiència en la gestió dels recursos, però sobretot en atenció centrada en el pacient.

 

*Clicant sobre de la imatge podeu visualitzar el vídeo relacionat amb el model col•laboratiu: “Cap un model d’atenció integrada a Tona”, a través del Canal Youtube de l’Ajuntament de Tona.

 

També podeu visualitzar el vídeo: Gent de casa; cap un model col·laboratiu d'atenció integrada a Tona. 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 04.03.2015 | 11:18
Darrera actualització: 04.03.2015 | 11:18