Episodi de sequera

La sequera persisteix i els consums d'aigua continuen baixant. Continuem en estat d'excepcionalitat amb les mateixes restriccions d'usos i dotacions del maig passat i ens cal molta pluja per poder revertir la situació mentre no plogui.

Per això, entre tots i totes, hem de continuar estalviant aigua en la mesura del possible. 

Mesures adoptades a Tona

Més enllà de les mesures adoptades des de la Generalitat de Catalunya, avui dia són d'aplicació a Tona diverses mesures per ajudar a reduir els consums d'aigua al municipi:

— 12 de febrer. Prohibició de l'ús de les dutxes en les instal·lacions esportives, tant públiques com privades del municipi, de dilluns a divendres; ambdós inclosos. Es permet l’ús de les dutxes després de partits i tornejos, amb independència del dia en què se celebrin.

— 17 de maig. Aixecar la prohibició d’ús de les dutxes decretada en data 12 de febrer de 2024 a totes aquelles instal·lacions i entitats que hagin adoptat mesures d’estalvi d’aigua.

 *Podeu consultar els BANS al marge dret.

— Tancament de les fonts públiques.

Estat d'excepcionalitat

Estat d'excepcionalitat per sequera | Sostenible

Consulta totes les restriccions al web de l'Agència Catalana de l'Aigua ‘El visor de la sequera’, un visor informatiu sobre els efectes de la sequera a les conques internes de Catalunya, basat en el Pla especial de sequera, l'instrument de la planificació hidrològica definida per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les principals restriccions marcades són les següents:

Granges. L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per  l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa, i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Reg de jardins i zones verdes (públics i privats). Es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda totalment prohibit, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.

La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident, d’un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable

Neteja de vehicles. L’ús de l’aigua queda limitat a la neteja en establiments comercials  dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de  medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines. Està prohibit omplir piscines. Només es permet el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

El reompliment parcial d'una piscina inclou totes aquelles pèrdues d'aigua mínimes que es donin en cas d'evaporació, esquitxades, neteja, etc., i només es poden reomplir aquelles piscines que disposen d'un sistema de recirculació de l'aigua.

Segons el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera vigent, Tona es troba dins de la unitat 07 Capçalera del Ter. Segons l’actualment vigent RESOLUCIÓ ACC/220/2024, d'1 de febrer, la unitat d’explotació 07 Capçalera del Ter es troba declarat com a sequera hidrològica d’Excepcionalitat. En aplicació del mateix pla especial és prohibit la utilització d’aigua per a abastament de població per a l’ompliment de piscines d’ús privat tipus 3B, també per a les de nova construcció, si no es compleix amb l’excepció que determina el mateix pla.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Fonts ornamentals. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport  vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu  manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Eliminació de pols en l’aire. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

** L'estat d'excepcionalitat també comporta limitacions de consum d'aigua segons els titulars d'ús en aprofitaments:

Taula2

Retalla l'aigua

Campanya del Consell Comarcal d’Osona per mirar de pal·liar els efectes de la sequera actual i dels mesos vinents.

Hi trobaràs consells i recomanacions d'estalvi d'aigua que podràs aplicar a casa.

Pots consultar-la a: https://www.ccosona.cat/sequeraosona

Aigües Vic – Campanya Retalla l'aigua del CCO

 

Curts per promoure l'estalvi del consum d'aigua a les llars

Des de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, juntament amb l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Aigua i Sanejament (AEOPAS), han elaborat aquests curts per a promoure l'estalvi de l'aigua a llar.

1.- Mesures d'estalvi al bany

2.- Mesures d'estalvi a la cuina

 

Darrera actualització: 17.05.2024 | 14:07
Darrera actualització: 17.05.2024 | 14:07