OFICINA D'ESCOLARITZACIÓ

Qui som?

L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a objectiu orientar i informar adequadament les famílies sobre l’oferta educativa del municipi, tant durant el procés de preinscripció, com la resta de l’any.

ÀREA EDUCACIÓ
Responsable polític: Mia Casadesús Puigneró
Responsable tècnic: Assumpta Casas
 

DESCARREGA LA CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ

A qui ens adrecem?

Ens adrecem a les famílies del municipi que necessitin informació, suport o assistència en processos d’escolarització.


Canals per accedir al servei

AJUNTAMENT DE TONA

Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 151
Horari atenció responsable tècnic:De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres.

 

Què oferim?

  • SERVEIS

Aquest serveis es presten des de l’Ajuntament de Tona de forma gratuïta:

-Orientar i Informar de tota l’oferta educativa
-Informar i assessorar sobre el procés de preinscripció i matrícula de llars d’infants, educació infantil, primària i ESO
-Gestió beques escolaritat (menjador, llibres i serveis específics)
-Gestió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de l’escolarització al llarg del curs.
-Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat de Tona, mitjançant les comissions d’escolarització.

Per més informació podeu contactar amb el responsable tècnic, demaneu cita al telèfon 93 887 02 01.

  • PARTICIPACIÓ COMISSIÓ GARANTIES D’ESCOLARITZACIÓ

-Durant el període de matrícula ordinària vetllen perquè totes les demandes de places escolars en centres sostinguts amb fons públics puguin ser ateses en la zona d’escolarització corresponent.
-També distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials i l’alumnat matriculat fora de termini.

 

El nostre compromís


COMPROMISOS

-Difondre i facilitar informació correcte i veraç sobre l’oferta educativa de Tona.
-Vetllar, des de les comissions d’escolarització, perquè totes les demandes de places escolars siguin ateses.
-Donar suport als casos d’alumnat matriculat fora de termini.


COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS

Per mesurar els compromisos adquirits des de l’Oficina Municipal d’Escolarització es farà un seguiment de:

-Enviament anual informació sobre centres educatius a empadronats al municipi que s’han d’inscriure a P3 (%)
-Demandes de places escolars ateses (%)
-Demandes fora de termini ateses (%)

 

Ajuda’ns a millorar

Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

Darrera actualització: 31.08.2023 | 16:08