SERVEIS SOCIALS

Qui som?

L'Àrea de serveis socials i ciutadania de la Mancomunitat dissenya, planifica, executa i avalua, d'acord amb les prioritats dels municipis que la integren, aquelles polítiques de benestar social i de desenvolupament social orientades a millorar la qualitat de vida de les persones.

Per assolir aquesta finalitat, es gestionen els serveis socials i serveis a la ciutadania de Tona, tals com atenció social, polítiques de ciutadania i d'acollida, igualtat d'oportunitats, entre d'altres.

Es compta amb unes oficines de serveis generals a la Mancomunitat La Plana, però els professionals de l'equip també realitzen la seva tasca en el municipi.

MANCOMUNITAT LA PLANA ÀREA SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA 
Responsables: Janina Nuño i Eva Capdevila
AJUNTAMENT DE TONA ÀREA DRETS SOCIALS I COHESIÓ
Responsable polític: Mia Casadesús Puigneró

DESCARREGA LA CARTA DE SERVEIS SOCIALS

A qui ens adrecem?

L'àrea de serveis socials vol prestar un servei proper a totes les persones, grups i comunitats del municipi.

Canals per accedir al servei

OFICINA SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT

Adreça: Sector El Quadro, s/n Malla
Correu electrònic: serveissocials@mancoplana.cat
Equip atenció bàsica de Tona: C/ de la Font, 10

PER ACCEDIR A AQUESTS SERVEIS CAL PROGRAMAR CITA AMB EL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA

Demanar cita prèvia trucant al Telèfon: 93 812 54 45

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00h

Estiu: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

 

Què oferim?

SERVEIS PRESTATS PER LA MANCOMUNITAT PLANA

SERVEIS PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL

  • Atenció bàsica: EBAS (Equip bàsic d’atenció social) Tona – Malla

-Equip que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.
-Gestió Intervenció social continuada a partir d'un pla d’atenció social individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts.
-Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles.
-Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.
-Orientació i derivació als serveis socials especialitzats.
-Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista).

  • Atenció domiciliaria

-Servei d'ajuda a domicili per a situacions de risc social i/o manca d’autonomia personal.
-Servei de teleassistència.
-Servei d'ajudes tècniques – BAT Osona.

  • Atenció a la dependència, discapacitat i promoció de l’autonomia

-Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i discapacitat, i del dret als serveis i prestacions vinculades.
-Atenció social a les persones amb dependència: Tramitació i seguiment del Pla Integrat d'Atenció Individualitzada (PIA).
-Projecte de suport a cuidadors.

SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN

-Accedeix a la Carta de serveis per a la gent gran.

SERVEI PER PERSONES NOUVINGUDES

-Atenció individualitzada; Informació i assessorament procés d’acollida.
-
Gestió del Certificat de Primera Acollida.
-Gestió d’informes d’estrangeria; Arrelament, Integració i Reagrupament.
-Formació en coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic i coneixements laborals.
-Programa de parelles lingüístiques/voluntariat per la llengua.
-Projectes de promoció per la cohesió social.
-Assessorament i suport entitats i col·lectius persones d’origen estranger.

SERVEI D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

-Consulta la Carta de serveis d’ocupació i desenvolupament local.

SERVEIS PER A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

-Promoció i millora per el desenvolupament integral infància i adolescència.
-Prevenció de les drogodependència i conductes de risc
-Accions comunitàries d’atenció a la infància.

SERVEIS PER A LA IGUALTAT DONA -HOME I LGTBI

-Foment, suport i promoció de l’associacionisme.
-Activitats, campanyes sensibilització i no discriminació.
-Activitats per el creixement personal i empoderament.

HABITATGE

-Borsa de mediació per lloguer social.
-Mesures promoció captació d’habitatges per la Borsa de lloguer.
-Gestió sol·licituds de prestacions per el pagament de l’habitatge.
-Assessorament en metria d’habitatge en relació a la contractació i al risc de pèrdua de l’habitatge habitual.

 El nostre compromís

COMPROMISOS

-Complir els terminis de resolució del procediment administratiu per els tràmits i serveis vinculats.
-Donar cita en un màxim de 10 dies per rebre atenció des dels serveis Socials Bàsic i el servei d’Habitatge.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS

-A través del seguiment del programa de gestió per el seguiment d’expedients, i del programa de gestió de cites programades.

Ajuda’ns a millorar

Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos

Darrera actualització: 31.08.2023 | 15:59