JUTJAT DE PAU

Ramon Esmarats i Icart - Jutge de Pau de Tona

 • El Jutjat de Pau és:
  • un servei públic
  • el primer graó de la justícia
  • la justícia de proximitat que facilita de forma gratuïta als veïns del poble l’accés al món judicial
  • una proximitat no només geogràfica, també convivencial
 • La funció del Jutge de Pau és:
  • una tasca de voluntariat
  • una participació ciutadana activa
  • exercida, bàsicament, amb les eines del sentit comú, la paraula i el diàleg
  • exercida amb promptitud, poca burocràcia i formalismes (justícia de proximitat)
  • per a resoldre petits (o no tant petits) conflictes socials on no hi ha d’haver ni vencedors ni vençuts 
 • Les competències del Jutge de Pau:

FUNCIONS JURISDICCIONALS: jutjar i fer executar en els àmbits següents:

 • Civil. L’aspecte més rellevant són els actes de conciliació (mediació) en qüestions veïnals, qüestions familiars, situacions conflictives amb serveis diversos, ...
 • Penal
 • L’auxili judicial

FUNCIONS ADMINISTRATIVES PRINCIPALS:

 • Registre Civil (inscripció de naixements, matrimonis i defuncions, expedició de certificats, ...)
 • Celebració de Matrimonis Civils
 • Suport en els processos electorals. Fent arribar els sobres amb les actes del recompte a la Junta Electoral que correspongui
 • El Jutjat de Pau està situat a la primera planta de l’Ajuntament:

ATENCIÓ DE LA SECRETÀRIA JUDICIAL HABILITADA:

 • dilluns i dimecres de 10:00 a 13:00 hores
 • El Registre Civil està situat a la primera planta de l’Ajuntament, a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)

ATENCIÓ AL REGISTRE CIVIL:

 • de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • de 16:00 a 19:00 hores dilluns i dimecres
 • horari d’estiu del 15 de juny al 15 de setembre:
  • de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres

També podeu contactar amb el Jutge de Pau al correu electrònic: resmarats@xij.gencat.cat

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.10.2019 | 08:57