JUTJAT DE PAU

Ramon Esmarats i Icart - Jutge de Pau de Tona

 • El Jutjat de Pau és:
  • un servei públic
  • el primer graó de la justícia
  • la justícia de proximitat que facilita de forma gratuïta als veïns del poble l’accés al món judicial
  • una proximitat no només geogràfica, també convivencial

    
 • La funció del Jutge de Pau és:
  • una tasca de voluntariat
  • una participació ciutadana activa
  • exercida, bàsicament, amb les eines del sentit comú, la paraula i el diàleg
  • exercida amb promptitud, poca burocràcia i formalismes (justícia de proximitat)
  • per a resoldre petits (o no tant petits) conflictes socials on no hi ha d’haver ni vencedors ni vençuts 

En l’àmbit judicial, en dependència dels Jutjats d’Instància i amb el suport d’una Secretària Judicial habilitada i una o més administratives, pot intervenir en causes civils i penals.

En l’àmbit local:

 1. Celebració de Matrimonis civils (per delegació)
 2. Conciliació

 

 • Les competències del Jutge de Pau:

FUNCIONS JURISDICCIONALS: jutjar i fer executar en els àmbits següents:

Civil:

 1. Enjudiciament: el judici verbal
 2. Jurisdicció voluntària: la conciliació
 3. Execució
 4. L’aspecte més rellevant són els actes de CONCILIACIÓ en qüestions veïnals, familiars, situacions conflictives amb serveis diversos, etc.
 5. Referència a la mediació


Penal:

 1. La cooperació jurisdiccional: diligències de prevenció i delegades
 2. Conciliació (requisit previ al judici)


L’auxili judicial:

 

 1. Actes de comunicació
 2. Pràctica de diligències
 3. Altres diligències per delegació dels Jutjats de 1ª Instància o iniciades per denúncia o atestat

 

FUNCIONS NO JURISDICCIONALS o GOVERNATIVES (administratives):
•PROCESSOS ELECTORALS:

 1. Com a possible membre de la Junta Electoral de Zona
 2. Després del recompte de les meses electorals, desplaçament a la seu de la Junta Electoral que hagi d’efectuar l’escrutini per a lliurar el sobre nº 1 (actes de recompte de vots, paperetes de vots nuls i vots en blanc)

• UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DE L’ORDRE EN ELS LOCALS DEL JUTJAT DE PAU

• ARXIU I ACCÉS A LA INFORMACIÓ (dels documents que formen l’arxiu del Jutjat)
• PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA:

 1. Fitxers jurisdiccionals
 2. Fitxers no jurisdiccionals

 

El Jutjat de Pau està situat a la primera planta de l’Ajuntament:

ATENCIÓ DE LA SECRETÀRIA JUDICIAL HABILITADA: dilluns i dimecres de 10:00 a 13:00 hores

També podeu contactar amb el Jutge de Pau al correu electrònic: resmarats@xij.gencat.cat

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.03.2024 | 09:37