SERVEI D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SEXUAL I IDENTITATS DE GÈNERE (SAI LGTBI OSONA)

El Servei d'atenció Integral (SAI) és una prestació de servei d'atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El SAI també és un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTi-fòbia. Aquest recurs pretén donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

Quins serveis s’ofereix?

Informació: Sobre totes aquells assumptes que tenen a veure amb l’interès de conèixer les qüestions vinculades amb les persones i recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, professionals o formatius. S’aportem informació sobre la situació legal i es fa assessorament i/o derivacions a recursos LGTBI o altres quan s’escaigui.

Incidències: Totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement inicialment. Aquest tipus d’incidències han de permetre apropar-se als serveis en què hagin succeït les incidències i es treballa conjuntament perquè no tornin a passar.

Possibles discriminacions: Es recullen situacions on s’està vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del propi servei que seran derivades a l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Generalitat de Catalunya.

Persones destinatàries:

Totes les persones que visquin a Osona i que hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

Cost per l'usuari: Sense cost.

Com sol·licitar-ho:

Oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI ( SAI LGTBI OSONA)
Edifici del Sucre c. de la LLotja,1  2a planta
Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous, de 9 a 18 hores,  i divendres, de les 9 a 14 hores.
Telèfon 93 702 7284 i 650 540 732 (També WhatsApp)
Email vicdones-siadosona@vic.cat

Darrera actualització: 18.11.2020 | 11:24