Torre Llussà

Construccions de diferents cossos principals rectangulars amb torres que sobresurten d'aquests. Les cobertes són a quatre vessants de teula aràbiga envernissada. En alguns cossos de dues vessants. En els tres edificis les façanes són asimètriques a causa de la distribució dels volums. Les obertures no són gaire grans i estan en general decorades amb dintells de pedra. Hi ha una combinació de portals i finestres rectangulars amb finestres de mig punt o altres amb arc conopial. Les façanes estan arrebossades i pintades.

Denominació: Torres Llussà
Situació: C/ Joan Llussà
Època: Any 1919. Trets de modernisme i noucentisme .Arquitecte: Francesc Guàrdia i Vial.
Context: 3 cases separades amb jardí al voltant.
Conservació: En perfecte estat.
A destacar: El conjunt que formen juntament amb la torre Simó. La decoració de maó vist al les cornises i les torres.

Joan Llussà - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 11.12.2014 | 11:13