Transparència

La transparència a l’administració pública consisteix en posar a disposició dels ciutadans tota la informació necessària perquè prenguin coneixement dels assumptes públics.

La informació és un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia.

La ciutadania necessita informació alimentada per fonts transparents i de qualitat  per poder avaluar com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, intervenir en el debat públic, i decidir amb criteris ben fonamentats.

Els responsables polítics i tècnics de les administracions tenen l'obligació de proporcionar aquesta informació, completa i sanejada. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tona està compromès a facilitar més informació sobre la seva activitat i a vetllar per la participació de la ciutadania en el municipi.

La Llei 19/2014  obliga les administracions públiques catalanes a difondre la seva activitat, regula el dret d’accés a la informació dels ciutadans, i suposa l’establiment de mecanismes que aprofundeixin en els conceptes de bon govern i govern obert.

El portal de la transparència és l’instrument bàsic per donar compliment a les obligacions de transparència establertes per la Llei i facilitar l’accés de la ciutadania a la informació pública.

Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:24