SERVEIS D'ENSENYAMENT

Qui som?

Treballem per atendre les demandes de la ciutadania i de la comunitat educativa, informem dels serveis, projectes i recursos educatius, i vetllem perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats del municipi.

ÀREA CIUTADANIA, EDUCACIÓ I CULTURA
REGIDORIA EDUCACIÓ
Responsable polític: Amadeu Lleopart Costa
Responsable tècnic: Assumpta Casas

DESCARREGA LA CARTA DE SERVEIS D'ENSENYAMENT

 Canals per accedir al servei

AJUNTAMENT DE TONA

Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió:151
Horaris atenció: De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres

Què oferim?

  • GARANTIM L’EDUCACIÓ AL LLARG I AMPLE DE LA VIDA

A partir de la gestió de serveis municipals treballem per una educació al llarg i ample de la vida.

-Recursos per a la petita infància
-Educació Municipal
-Formació Permanent

  • ACTUACIONS DE MILLORA A L’ÈXIT ESCOLAR I ACOMPANYAMENT ESCOLAR

-Co-gestió de centres públics
-Suport a l’escolarització
-Prevenció de l’absentisme escolar
-Suport al reforç escolar
-Foment de l’excel·lència
-Educació en el lleure
-Activitats formatives complementaries
-Suport a les famílies
-Educació Ambiental
-Accés a la informació

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL I TRANSICIÓ TREBALL

-Formació post-obligatòria
-Graduació ESO
-Formació inserció laboral

  • ACTUACIONS EN ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

-Consell Escolar Municipal, Consell Escolar de Centre, Comissió Garantia Escolarització

RECURSOS EDUCATIUS MUNICIPALS

-ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Institució que acull nens i nenes de 0 a 3 anys.

-Consulta el projecte d’escola, el calendari etc

Adreça: Carrer Verinal, 24
Tel. 93 812 58 48
Blog:paambxocolata@tona.cat
Horari escolar: de 8:45h a 12:00h (opcional de 12:00h a 13:00h) i de 15:00h (opcional de 14:30h a 15:00h) a 17:00h.

-ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Els programes que ofereix són els següents:

-Sensibilització P4 i P5
-Nivell Elemental (6-11 anys)
-Itinerari Instrument
-Nivell Mitjà (12-18 anys)

Els instruments que ofereix són: Baix elèctric, bateria, flauta travessera, guitarra elèctrica i clàssica, piano, saxo, trompeta i violí .

Adreça: Crta. Manresa, 1
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
Telèfon: 93 887 02 01 extensió: 430
Correu electrònic: escolademusica@tona.cat

-LUDOTECA JOCS

S'ofereix el següent:

-Espai de joc per a infants de 4 a 12 anys
-Casal de Nadal i d’Estiu
-Tallers i activitats artístiques i plàstiques
-Assessorament jocs i joguines
-Activitats de participació infantil

Adreça: C/Nou, 1
Web: http://ludotecajocs.blogspot.com
Correu electrònic: ludotecajocs@tona.cat
Horari: De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h
Telèfon: 93 887 02 01 / Extensió: 151

-AULA OBERTA- ESCOLA ADULTS

Dins del Centre de Formació Permanent d'Osona Sud, ofereix diversos cursos :

-Consulta l’oferta formativa actualitzada a www.osonaformacio.org

Adreça: C/Nou, 1
Telèfon: 93 887 07 61
Horari: de dilluns a dijous de 16:00h a 20:00h, dimecres de 9:30h a 12:30h i divendres de 15:00h a 18:00h.
Correu electrònic: aulaoberta@osonaformacio.org

-BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS

Servei públic i gratuït, que ofereix entre altres:

-Connexió a Internet
-Formació d’usuari
-Servei de préstec llibres i altres recursos i Préstec Interbibliotecari
-Hemeroteca
-Consulta a la sala
-Servei d’audiovisuals
-Servei d’informació
-Visites escolars
-Presentacions de llibres
-Club de lectura
-Fotocopiadora

Adreça: C/Antoni Figueras, 62
Horari estiu: Tardes: de dilluns a divendres de 16:00h a 21:00h Matins: dimecres i divendres de 10:00h a 13:00h
Horari hivern: Tardes, dilluns a dijous de 15:30h a 20:30h. Divendres de 15:00h a 21:00h. Matins: dimecres i dissabtes de 10:00h a 13:30h.
Telèfon: 93 887 13 95
Correu electrònic: b.tona.cf@diba.es

Obté més informació consultant la web: www.bibliotecatona.cat

SUPORT ALTRES CENTRES EDUCATIUS I RECURSOS

-ESCOLA L’ERA DE DALT

És una escola d’Educació Infantil i Primària

Adreça: C/Andreu Molera, 5
Telèfon: 93 887 09 01
Web: www.leradedalt.cat
Correu electrònic: a8030421@xtec.cat
Horari: Matins de 9:00h a 12:30h Tardes de 15:00h a 16:30h, setembre: 12:30h a 13:00h. (dilluns i dimecres)
AMPA: www.ampaleradedalt.com / info@ampaleradedalt.com

-ESCOLA VEDRUNA

Ofereix els següents serveis:

-Educació Infantil
-Educació Primària i Secundaria
-Servei d'acollida gratuït
-Servei de biblioteca
-Servei de menjador
-Sortides i colònies
-Servei socialització llibres
-Servei de Psicopedagogia
-Activitats extraescolars
-Servei de Logopèdia i Vigilància

Adreça: C/Germana Victòria, 21
Horari: Cada dia de 7:45h a 19:00h
Telèfon: 93 812 47 62
Correu electrònic: escola-vedruna-tona@xtec.net
Web: www.evt.cat
Correu electrònic: ampa@evt.cat

-INSTITUT DE TONA

s'ofereix:

• Educació Secundària Obligatòria, batxillerat i cicles formatius
• Seguiment individual per part dels tutors/es del centre
• Psicòleg de l'EAP i psicopedagogs del centre
• Projecte de reforç escolar
• Projecte Pont a 4t (programa d'accés al món laboral)
• Projecte educat 1 x 1 un ordinador per alumne i aules digitalitzades
• Participació en concursos diversos
• Projecte per potenciar l'excel·lència educativa de l'alumnat
• Altres projectes (Aules netes, Aprenentatge i serveis diversos, llegim junts, Projecte Hort, Projecte Rius etc.)
• Delegats en 3 D (debatem, dinamitzem, decidim)
• Sortides culturals a tots els cursos
• Estada del treball de síntesi a 2n i viatge de fi d'etapa a 4t d'ESO
• Llibres socialitzats a l'ESO
• Activitats extraescolars algunes tardes

Adreça:C/Torres i Bages, 32
Horari: Matins de 8:00h a 14:45h
Telèfon: 93 812 57 23
Web: www.iestona.net
Correu electrònic: a8054277@xtec.cat

-ESCOLA HOSTELERIA D’OSONA

S'hi realitzen els cursos de cicle formatiu mitjà següents:

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i gastronomia
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, confiteria i rebosteria.
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serveis en restauració

El centre compte amb un menjador pedagògic amb serveis a clients reals i obert al públic de dilluns a dijous en horari de migdia.

• Dilluns i dimarts.- Menú buffet al preu de 14€
• Dimecres i dijous .- Menú degustació el preu de 25€

L’escola també disposa d’una aula bar on fan els mòduls pràctics de bar- cafeteria, i l’aula de pastisseria pels mòduls de pastisseria.

També s'ofereixen:

• Cursos i monogràfics per a particulars.
• Cursos de cuina i de pastisseria per a escolars de diverses edats.

Sortides i activitats relacionades amb el món laboral

Sopars gastronòmics:

Sopars en els que cuiners i pastissers de reconegut prestigi treballen amb els alumnes un menú que es serveix al públic assistent.

Adreça: C/Passeig de la Suïssa
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 18.30 hores i divendres de 9 a 14 hores. Secretaria: Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18hores; Dijous i divendres de 10 a 13hores.
Telèfon: 93 887 08 54
Web: www.escoladhostaleriadosona.net
Correu electrònic: info@escoladhostaleriadosona.net

-COL·LEGI RESIDÈNCIA PIVE

Per alumnes des de P-3 fins a 2n de Batxillerat, treballa amb grups reduïts essent la seva principal característica l'atenció i control individualitzat dels estudiants.

Adreça: C/Joan Llusà, 39
Telèfon: 93 887 00 20
Web: www.pive.es
Correu electrònic: pive@pive.es / info@pive.es
Horari de visites: de dilluns a dijous de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h, divendres de 9:00h a 13:00h. Sempre amb cita prèvia.

ACTUACIONS MILLORA ÈXIT ESCOLAR I ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITZACIÓ

-OFICINA MUNICIPAL ESCOLARITZACIÓ

Servei municipal destinat a :

• Orientar i Informar de tota l’oferta educativa del municipi
• Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula de les llars d’infants, educació infantil, primària i ESO
• Gestió beques menjador, llibres i serveis específics
• Gestió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de l’escolarització
• Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat de Tona, mitjançant les comissions d’escolarització.
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h al mateix Ajuntament

-ACTUACIONS MILLORA ÈXIT ESCOLAR

-Prevenció de l'absentisme escolar

-Reforç escolar (Estudi assistit, el Trèbol i Aula d’estudi)

-Projectes per fomentar l'excel·lència

Premis Treballs de Recerca Batxillerat
Concurs públic per la creació dels CONTE DE REIS

-Projectes formatius complementaris

Taller de poesia, programa anem al Teatre, perfils, dol migratori etc.

ACTUACIONS EN ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

En una reunió anual on s’ofereix a tots els sectors de la comunitat educativa, la possibilitat de participar i opinar, de tot el referent a l’ensenyament, a nivell local.

- Consulta les darreres actes del CEM

-CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

La regidora d’ensenyament, forma part del consell escolar dels centres públics i concertats, per aportar una visió àmplia de l’educació a nivell local en el propi centre educatiu i recollir les inquietuds del centre escolar.

- COMISSIONS GARANTIA ACCÉS

Garanteix les places necessàries per l’escolarització obligatòria, reserva les places de NEE (necessitats educatives especials), i atén les demandes i reclamacions del procés de preinscripció de l’escolarització obligatòria.

PER MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES A LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT DEMANA HORA AL TELÈFON 93 887 02 01

Ajuda'ns a millorar

Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos

Darrera actualització: 08.10.2019 | 13:27