ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Edifici construït l'any 2006 pensat específicament per a l'ús d'escola bressol, d'una sola planta en el qual hi ha ubicades 6 aules.

-CLICA I CONSULTA LA CARTA DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

L’ESCOLA COM A LLOC DE VIDA

L’escola bressol o llar d’infants és el primer graó del sistema educatiu, i que correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. Respon tant al dret dels infants a freqüentar contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el context familiar, com a les diferents necessitats educatives i materials de les famílies. En el cas de Tona hi ha una escola bressol municipal que acull nens i nenes menors de 3 anys.

L’escola bressol treballa per tal d’iniciar els infants en l’autonomia personal, en les relacions, la solidaritat i el respecte vers els altres. Promou que els infants siguin actius, capaços d’experimentar, d’expressar-se, d’estimar i de ser feliços, en un ambient estimulant, de confiança, alegria i serenitat.

L’acompanyament de les mestres en el procés d’aprenentatge dels infants se centra en l’observació directa, que permet crear uns espais ben pensats, rics i estimulants, i que ofereixen el màxim de possibilitats als infants.

“La infància és un lloc sense temps, on els minuts no compten i les hores passen dolçament, compartint les coses més senzilles“
.- Montserrat Carreras
 

RELACIÓ

La família té un paper important i participatiu dins del projecte d’escola, que afavoreix que se senti part d’aquesta. Les relacions, l’intercanvi i el diàleg creen una bona empatia i confiança entre família i escola.

“La col·laboració escola-família és un aspecte fonamental per al desenvolupament de les capacitats dels infants. Pares i mestres comparteixen l’educació dels infants, per la qual cosa el contacte, la coordinació i la col·laboració entre ells és imprescindible“
.- Montserrat Jubete

Família i escola comparteixen l’educació de l’infant, desenvolupant i afavorint les complicitats que són necessàries, també facilitant les informacions que siguin rellevants pel procés educatiu, i al mateix temps, vetllant pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris.

Per tal de col·laborar conjuntament en l’educació es mantenen uns canals d’informació, col·laboració i participació regulars amb les famílies: el diàleg del dia a dia, les reunions, les entrevistes, la llibreta d’aula, el plafons informatius, i els tallers i festes, entre d’altres. Uns canals que afavoreixen les relacions entre família i escola, basant-se en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

És per això, que es potencien trobades de pares, mares i mestres, ja sigui a l’Espai Pa amb Xocolata o al Cafè-terúlia, on es pot parlar, intercanviar experiències, punts de vista, reflexions i dubtes sobre l’educació dels infants. I altres espais, on les famílies poden projectar idees, cursets, xerrades, tallers i festes, per poder enriquir i afavorir aquesta relació.

El curs 2006-07 es va constituir el Consell Escolar, format per, representants de les famílies, mestres, personal no docent, la direcció del centre i la regidoria d'ensenyament. Aquest consell no té poder decisori, però si té la intencionalitat d'afavorir més la participació dels diferents estaments. El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys. Els candidats es presenten voluntàriament i es trien mitjançant unes eleccions on totes les famílies participen.

Les propostes dels pares podran ser debatudes, acceptades i aprovades, o no, per aquest òrgan, sempre i quan estiguin basades en el fet educatiu i no afectin la línia pedagògica i l'organització interna del centre, que es plasma al seu NOFC, les normes d'aplicació del mateix a les que l'Ajuntament ha donat el seu vistiplau i al Programa Educatiu del Centre.

Tota la informació sobre horaris, preus, organització i funcionament de l'escola bressol.
 

C/Carrer Verinal, 24 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 125 848
Adreça electrònica: paambxocolata@tona.cat
Horari:  
De 8.45 a 17 hores
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 13:52