HABITATGES TUTELATS

Format per un conjunt d’habitatges complets, 18 d’ells individuals i 4 de dobles, i amb estances d’ús comú. 

Ofereixen un servei d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies socials de les quals no els permeten romandre en la pròpia llar. Constitueixen el domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la màxima independència personal i també la vida comunitària i la integració social.

S’ofereix:
- Allotjament
- Suport personal
- Complementàriament els serveis de menjador, neteja i bugaderia
- Teleassistència

DESTINATARIS I CONDICIONS REQUERIDES

Persones de més de 60 anys, com també els seus cònjuges o parelles i persones que en depenguin, sempre que gaudeixin d'autonomia per desenvolupar les activitats de la vida diària, siguin capaces d'ocupar se del manteniment bàsic de la llar i demostrin aptitud per a la convivència. En cas d'una parella, almenys un dels dos, ha de tenir els 60 anys complerts i cap dels dos es pot trobar en actiu i d'alta a la Seguretat Social.

En el cas de quedar places per ocupar tenen preferència per accedir hi:
  1r. Les persones que tinguin familiars a Tona.
  2n. Qualsevol altra persona que compleixi els requisits.

OM ACCEDIR-HI

La persona interessada farà una sol•licitud d'ingrés a Fundació Can Codina, que comunicarà a l'interessat i al familiar de referència els documents a aportar i les condicions requerides.

Ctra. Manresa, 2 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 870 812
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.07.2023 | 08:30